आज निस्कासन भएको यो IPO मा कति आवेदन दिने , कस्तो कम्पनि हो ? हेर्नुहोस

  • 663
    Shares

सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले आज  देखि “सानिमा लार्ज क्याप फन्ड” नामक सामुहिक लगानी कोष निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे छ ।क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित दरमा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड इकाई निष्कासन खुल्ला गरेकाे हाे ।

उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाईदेखि अधिकतम एक करोड इकाईसम्म माघ ९ गते शुक्रबारदेखि माघ १३ गते मंगलबारसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । यस अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेमा माघ २६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । फण्डले १५ प्रतिशत इकाई कोष प्रवर्धक सानिमा बैंकलाई सुरक्षित गरी बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई बिक्री गर्नेछ ।

यस बैंकका केहि उद्देश्य हरु
कानूनको अधिनमा रही वित्तीय कारोवार गर्ने यस बैंकको मुख्य उद्देश्यहरु देहाय वमोजिम रहेको छ ।
(१) जलश्रोत, सिंचाई, कृषि, उद्योग, सेवा व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील
व्यवसायकोलागि स्थिर चालू पूँजीको निमित्त ऋण उपलब्ध गराउने ।
(२) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो ग्राहकलाई ऋण उपलब्ध गराउन जमानी बस्ने ।
(३) ब्याज वा विना व्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने ।
(४) राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम कर्जा दिने ।
(५) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने ।

(६) हायरपर्चेज, हाइपोथिकेशन, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग तथा सेवा व्यवसायको लागि कर्जा दिने ।
(७) राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही मर्चेण्ट बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने ।
(८) अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुसंग मिली सहबित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारीपासु) गर्ने गरी
आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने, दिलाउने व्यवस्था गर्ने ।
(९) स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने ।
(१०) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो वापत ग्राहकसंग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने,
निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने ।
(११) विनिमय–पत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी
दिने, डिस्काउन्ट गर्नेवा खरीद बिक्री गर्ने ।
(१२)अटोमेटेड टेलर मेशिन र क्यास डिस्पेन्सिङ्ग मेशिनको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने र कर्जा दिने ।
१३) आफुले पत्याएको व्यक्तिलाई अधिविकर्ष कर्जा दिने ।
(१४) आफ्नो चल अचल जायजेथा धितो राखी कर्जा लिने ।
(१५)आफुकहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम पुनः एकैपटक वा
पटकपटक गरी कर्जा दिने वा अन्य इजाजत–पत्र प्राप्त संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा
त्यसको मुल्यले खामेसम्मको रकम पुनः एकैपटक वा पटक पटक गरी कर्जा दिने ।
(१६) प्रतितपत्र निष्कासन तथा स्वीकार गर्ने ।
(१७) नेपाल राज्यभित्र वा विदेशमा विनिमयपत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, सुन
चाँदी, शेयर, डिबेञ्चर, बण्ड आदि खरिद, बिक्री गर्ने र शेयरको लाभांश तथा प्रतिज्ञापत्र, डिबेञ्चर, बण्ड आदिको
व्याज असुलउपर गर्ने ।
(१८) ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद विक्री गरिदिने, शेयरको
लाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा व्याज नेपालराज्यभित्र वा
विदेशमा समेत पठाउने ।
(१९) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो वापत ग्राहकसंग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने,
निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने ।
(२०) नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋण पत्रको खरिद विक्री गर्ने वा सकार गर्ने ।
(२१) सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने ।
(२२) राष्ट्र बैंकलेतोकिदिएको शर्तमा वासलात बाहिरको कारोवार गर्ने ।
(२३) विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैवि प्रकोप पीडित तथा देशको कुनै क्षेत्रका वासिन्दाको आर्थिक
उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके वमोजिमको रकम सम्म कर्जा दिने ।
(२४) आफु तथा अन्य कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण
सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक वा कुनै अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्था बीच लिनेदिने ।
(२५) अन्य कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट आफ्नो ग्राहकलाई कर्जा उपलब्ध गराउन जमानी बस्ने ।
(२६) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रही शेयर, डिबेञ्चर, बण्ड, ऋणपत्र, बचतपत्र वा अन्य बित्तीय उपकरणको
माध्यमबाट पूँंजी परिचालन गर्ने ।
(२७) आवश्यकतानुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य इजाजतपत्र प्राप्त सस्थाबाट कर्जा लिने दिने ।
(२८) परियोजनाको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको
रुपमा प्रवाह गर्ने वा कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने ।
(२९) परियोजना स्थापना, संचालन र मूल्याङ्कन सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम,
परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने ।
(३०) समितिले बनाएको विनियमको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने ।
(३१) कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको सँरक्षणका लागि
आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने ।
(३२) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिन, औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान
वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने ।
(३३) राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(३४) परियोजनाहरुको प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा बिदेशी निकायहरुबाट प्राप्त भएको रकम
सम्झौता अनुसार ऋणको रुपमा बितरण गर्ने ।
(३५) परियोजना स्थापना, संचालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान सर्बेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम,
परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने ।
(३६) कुनै व्यक्तिसँग कुनै कारोबार गर्दा वा ऋण लेनदेन गर्दा बैंकको हित संरक्षण हुने गरी आवश्यकतानुसार शर्त
राख्ने र सम्झौता गर्ने ।
(३७) आफ्नो जाय जेथाको उचित प्रबन्ध वा बिक्री गर्ने ।
(३८) बैंकबाट लिएको कर्जा जुन कामको निमित्त लिइएको हो सो काममा लगाएको छ÷छैन जाँचबुझ गर्ने ।
(३९) बैंकबाट ऋण वा कुनै प्रकारको सुबिधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक,
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंग लिने दिने ।

 

भर्खरै

सम्बन्धित समाचार

error: