सुनौलो सुर्य का किरण सङ्गै लक्ष्मी नारायण को दर्शन गरि यो मन्त्र पुरा पढ्नुहोस मनले चिताएको कार्य पूरा हुनेछ ।।

  • 4.8K
    Shares

प्रभात कालिन नमस्कर सम्पुर्ण मा शुभ बिहानी आज मिती २०७७ फागुन ७ गते शुक्रबार आज भगवान लक्ष्मी नारायण को बार आउनुहोस बिहानि सुनौलो सुर्य का किरण सङ्गै लक्ष्मी नारायण को दर्शन गरौ हामि सबै को जय होस शुभ बिहानी

जयेश्वराणां परमेश केशव प्रभो गदाशंखधरासिचक्रघृक् ।

प्रसूतिनाशस्थितिहेतुरीश्वरस्त्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम् ।।३१।।

भावार्थ***हे ब्रह्मादि ईश्वरहरूको पनि परम ईश्वर ! हे केशव ! हे शंख

गदाधर ! हे खड्ग चक्रधारी प्रभो ! तपाईको जयहोस ! तपाईंनै संसारको

उत्पत्ति, स्थिति र प्रलयको कारण हुनुहुन्छ तथा तपाईंनै ईश्वर हुनुहुन्छ

र जस्लाई परम-पद पनि भनिन्छ, त्यो पनि तपाईंको अतिरिक्त अन्य

केहि पनि होइन ।

पादेषु वेदास्तव यूपद्रंष्ट्र दन्तेषु यज्ञाश्चितयश्च वक्त्रे ।

हुताशजिह्वोऽसि तनूरुहाणि दर्भा: प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ।।३२।।

भावार्थ***हे यज्ञ-मण्डप रूपी बङ्गारा भएका प्रभो ! तपाईनै यज्ञपुरुष

हुनुहुन्छ, तपाईका चरणमा चारै वेद छन, दाँतहरूमा यज्ञ छ, मुखमा

संग्रह गरिएको हविष्य छ, हुताशन नामको यज्ञ-अग्नि तपाईको जिब्रा

मा छ, तथा कुशहरू तपाईका रोम-समूह हुन् ।

विलोचने रात्र्यहनी महात्मन्सर्वाश्रयं ब्रह्म परं शिरस्ते ।

सूक्तान्यशेषाणि सटाकपालो घ्राणं समस्तानि हवींपि देव ।।३३।।

भावार्थ***हे महात्मन् ! रात र दिन तपाईका नेत्रहरू हुन तथा सवैको

आधारभूत परब्रह्म तपाईंको शिर हो, हे देव ! वैष्णवादि समस्त सूक्त

तपाईको सटाकलाप (काँधको रोमसमूह) हो र समस्त हवि (हवन-द्रव्य)

तपाईको प्राण हो ।

भर्खरै

सम्बन्धित समाचार

error: